Upravljanje građevinskim projektima

Upravljanje građevinskim projektima podrazumijeva kontrolu tehničkih i financijskih dijelova projekta od idejne faze do realizacije i ishođenja uporabne dozvole.
Za investitore koji smatraju da je stručno određivanje budžeta i njegovo praćenje tijekom vremena trajanja projekta ključ cjelokupne investicije ova usluga je pun pogodak. Način na koji smo posložili naš angažman u sklopu ove usluge omogućuje da uistinu imate kontrolu nad projektom. Isto smo već potvrdili na više realiziranih projekata.

U mogućnosti smo ponuditi kompletnu uslugu upravljanja građevinskim projektima s proširenom mogućnošću
dodatnih inženjersko – konzultantskih usluga prilagođenih našem tržištu koje uključuju:

Djelatnici naše tvrtke zaduženi za upravljanje projektima su prvenstveno iskusni građevinski inženjeri sa praktičnim iskustvom u realizaciji velikih građevina.

Primjer, djelatnik naše tvrtke je osobno bio glavni inženjer gradilišta Trgovački Centar: Arena Centar, Zagreb izgrađen 2010 godine, brutto površine 180.000m2.
Takvi podaci samo dodatno ukazuju na iskustvo koje prenosimo na sve druge
projekte.

  • Izradu konceptnih rješenja sa analizama

  • Analizu troškova izgradnje u skladu s financijskim planom od strane investitora

  • Koordinaciju svih sudionika u procesu realizacije projekta (projektanti, revidenti, izvođači)

  • Izradu i provođenje tendera za odabir najpovoljnijih izvođača

  • Pomoć pri izradi ugovornih odnosa investitor – izvođač u dijelu izgradnje

  • Organiziranje, vođenje i kontrola procesa izgradnje

  • Kontinuirano praćenje troškova u skladu s financijskim planom od strane investitora

  • Privremeni i okončani obračuni sa izvođačima

  • Organiziranje i sudjelovanje u provedbi tehničkog pregleda

  • Primopredaja građevine te ishođenje uporabne dozvole

Ciljna skupina građevina koje možemo u potpunosti pokriti su prvenstveno projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne i proizvodne namjene, sportski te stambeni objekti.

S obzirom na složenost građevinskog projekta u cjelini uvjereni smo da je odabir naših usluga u potpunosti najbolji smjer za uspješnu realizaciju građevinskog projekta.

 

Na slici desno je prikazan vremenski tijek realizacije jednog građevinskog projekta u odnosu na angažirane resurse gdje je između ostalog jasna sama bitnost multidiscplinarnosti, odnosno posjedovanja specifičnih znanja kao i iskustva u građenju potrebnih prilikom upravljanja projektom.

 

Vodeći se svim potrebnim zahtjevima tijekom trajanja građevinskog projekta preferiramo proces upravljanja prikazan kroz dijagram toka na sljedećoj slici.

REALIZIRANI PROJEKTI

Trgovačka građevina Vukomerec, Zagreb
Brutto površina objekta: 460 m2
Katnost: Pr + 0

Trgovački centar Supetar, Brač
Brutto površina objekta: 10.000m2
Katnost: Po + Pr + 0

Garažno – poslovni objekt SMALL MALL, Split
Brutto površina objekta: 36.000 m2
Katnost: -5 + Pr + 6

Sanacija konstrukcije u sklopu Trgovačkog centra Kika, Zagreb istok
Opis aktivnosti: Projekt menadžment

Trgovački centar Križevci
Brutto površina objekta: 3.700 m2
Katnost: Pr + 0

Poslovno – hotelski objekt, Zagreb
Brutto površina objekta: 15.000 m2
Katnost: -3 + Pr + 8

Opis konstrukcije: AB konstrukcija sastavljena od stropnih AB ploča i seizmičkih AB zidova. Dio stropnih AB greda je naknadno prednapet.