Projektiranje konstrukcija

Projektiranje nosivih konstrukcija građevina je jedna od usluga koju smo podigli na jako visok nivo te smo do sada isprojektirali više značajnijih i složenih konstrukcija građevina. Ovu uslugu vrlo često radimo u kombinaciji sa ostalim inženjersko-konzultantskim uslugama.

Pravilan odabir tipa nosive konstrukcije je često presudan faktor za sve ostale radove na građevini. Stoga je jako bitno projektirati konstrukciju koja odgovara vrsti građevine u svakom pogledu (tehničkom, financijskom, tehnološkom).

U području projektiranja konstrukcija osobito možemo istaknuti poznavanje konstrukcija od predgotovljenih AB elemenata. Djelatnici tvrtke imaju dugogodišnje iskustvo u projektiranju, proizvodnji i montaži AB konstrukcije. Isti su imali priliku uvoditi nove tehnologije i materijale u proizvodnju montažnih elemenata te sudjelovati u izgradnji velikih objekata u predgotovljenoj izgradnji.
Pored montažne AB konstrukcije projektiramo i klasične AB konstrukcije, zidane konstrukcije, čelične konstukcije te spregnute konstrukcije čelik-beton. Podosta iskustva smo stekli i u projektiranju geotehničkih konstrukcija. Djelatnici tvrtke vezani za poslove projektiranja su članovi Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu.

Djelatnik naše tvrtke je obranio i disertaciju na temu prednapetih betonskih konstrukcija te se specijalizirao za montažnu izgradnju.  

Projektiranje konstrukcija podrazumijeva sljedeće cjeline:

 

– Idejni projekt konstrukcije.
– Glavni projekt konstrukcije (statički proračun).
– Izvedbeni projekt konstrukcije.

Za proračun konstrukcija koristimo suvremene programe za proračun nosivih konstrukcija.
Ciljna skupina građevina koje možemo u potpunosti i kvalitetno projektirati su projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne, proizvodne namjene, sportski i stambeni objekti, zatim projekti niskogradnje pod čime podrazumijevamo konstrukcije građevina na cestama (mostoci, nadvožnjaci, podhodnici i slično) te pomorski objekti (lukobrani, marine – gatovi).
Pored navedenih usluga radimo i ekspertize postojećih građevina / konstrukcija / dijelova konstrukcija iza vida analize mehaničke otpornosti i stabilnosti.

REALIZIRANI PROJEKTI

Dogradnja i adaptacija poslovnog objekta – hotel Bigeste Ljubuški, BiH
Brutto površina objekta: 5.300 m2
Katnost: Po + Pr + 1

Opis konstrukcije: AB polumontažna konstrukcija, stupovi i prednapeti nosači, AB zidovi, temeljna ploča.

Interpretacijski centar arheološkog parka Andautonija, Velika Gorica
Brutto površina objekta: 845 m2
Katnost: Su + Pr + 1

Opis konstrukcije: AB monolitna konstrukcija. AB stropne ploče, obodni stupovi sa centralnom jezgrom. Temeljenje na trakastim temeljima te dijelom na AB ploči. Temeljne trake i AB ploča su poduprti s AB pilotima.

Poslovna građevina RENT A CAR, Zagreb u sklopu Međunarodne zračne luke Zagreb
Brutto površina objekta: 805 m2
Katnost: Pr + 0

Opis konstrukcije: Čelična okvirna konstrukcija.

MEDIKA, Zagreb
Dogradnja prostora za utovar, istovar robe, praonice vozila i rekonstrukcija ulaznog halla, proširenje unutarnje čelične galerije u sklopu postojeće građevine

Opis konstrukcije: Konstrukcija dogradnje prostora za utovar, istovar robe je AB montažna konstrukcija (stupovi i grede). Manje konstrukcije su od čelika.
Opis dodatnih aktivnosti: Ekspertiza i izrada elaborata sanacije krovnih nosača postojeće građevine.

Podzemni pješački prolaz, Kotor, Crna Gora
Dužina podzemnog oješačkog prolaza L=55m, širina prolaza 6m

Opis konstrukcije: AB monolitna konstrukcija, zaštita iskopa talpe i geotehnička sidra.

Trgovačka građevina Vukomerec, Zagreb
Brutto površina objekta: 460 m2
Katnost: Pr + 0

Opis konstrukcije: AB montažna konstrukcija, stupovi i prednapeti nosači.

Poslovno-hotelski objekt, Zagreb
Bruto površina objekta: 15.000m2.
Katnost: -3 + Pr + 8.

Opis konstrukcije: AB konstrukcija sastavljena od stropnih AB ploča i seizmičkih AB zidova. Dio stropnih AB greda je naknadno prednapet.

Trgovački centar Supetar, Brač
Bruto površina objekta: 10.000m2
Katnost: Po + Pr + 0.

Opis konstrukcije: AB polumontažna konstrukcija, kombinacija montažne i monolitne tehnologije izgradnje. AB montažni stupovi, prednapeti elementi ošupljene ploče i nosači. Po obodu objekta su predviđeni potporni AB zidovi visine do 8m.

Projekt odsumporavanja u sklopu Termoelektrane Ugljevik, Republika Srpska

Opis aktivnosti: Dio tima u sklopu konzorcija Austrijskih firmi Christoph Group – ANDRITZ ENERGY & ENVIRONMENT GMBH za potrebe izrade ponude za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i radova temeljenja objekata u sklopu postrojenja. Angažman je podrazumijevao preliminarni statički proračun bitnih dijelova postrojenja (upravne zgrade, silosa gipsa, temeljenja i slično) sa kalkulacijom izgradnje.

Trgovački centar, Pula
Bruto površina objekata: 24.000m2
Katnost: Po + Pr + 0

Opis konstrukcije: TC Pula se sastojao iz dva objekta, dilatacija A i B. Konstrukcija dilatacije A sastojala se od monolitnih AB stropnih ploča točkasto oslonjenih na AB stupove. Krovna konstrukcija je lamelirana drvena konstrukcija sa pokrovom u vidu drvenih sendvič panela. Konstrukcija dilatacije B sastojala se od montažnih AB stupova na koje se oslanja krovna konstrukcija u vidu lamelirane drvene konstrukcije. Dilatacije A i B su spojene nadstrešnicama čija je konstrukcija od čelika.

Mali tehnopolis, Samobor
Rekonstrukcija i dogradnja građevina oznaka 26 i 31
Bruto površina objekata 1.880m2

AB nosiva monolitna konstrukcija. Zidana konstrukcija

Projekt odsumporavanja u sklopu Termoelektrane Ugljevik, Republika Srpska

Opis aktivnosti: Dio tima u sklopu konzorcija Austrijskih firmi Christoph Group – ANDRITZ ENERGY & ENVIRONMENT GMBH za potrebe izrade ponude za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i radova temeljenja objekata u sklopu postrojenja. Angažman je podrazumijevao preliminarni statički proračun bitnih dijelova postrojenja (upravne zgrade, silosa gipsa, temeljenja i slično) sa kalkulacijom izgradnje.

Stambeno-poslovna građevina, Zagreb – Harambašićeva
Bruto površina objekata: 5.500m2

Opis konstrukcije: AB monolitna konstrukcija, stropna AB ploče sa AB nosivim zidovima. Manji dijelovi su čelična konstrukcija

Centar zdravstvenog turizma u Seget Donjem
Wellnes, spa i poliklinika.
Bruto površina objekta: 6.000m2
Katnost: Po + Su + Pr + 4

Opis konstrukcije: Nosiva konstrukcija objekta je armiranobetonska. AB stropne ploče, AB seizmički zidovi. Za potrebe objekta je napravljen iskop u stijeni visine 20m. Kameni blokovi pokosa su sidreni geotehničkim sidrima.

Luksuzni stan, Moskva
Bruto površina objekta: 300m2

Opis konstrukcije: Čelična štapna konstrukcija u više nivoa.

Stambeno – poslovni objekt, Čapljina, BiH
Bruto površina objekata: 1.000 m2
Poslovni objekt – katnost: Po + Pr + 2

Opis konstrukcije: AB monolitna konstrukcija, stropne AB ploče sa AB nosivim zidovima. Temeljenje na temeljnoj AB ploči.

Stambeno – poslovni objekt, Ljubuški, BiH
Bruto površina objekata: 1.350 m2
Poslovni objekt – katnost: Pr + 4

Opis konstrukcije: AB monolitna konstrukcija, stropne AB ploče sa AB nosivim zidovima. Temeljenje na temeljnoj AB ploči.

Trgovački centar Kika, Zagreb istok

Opis aktivnosti: Izrada projekta sanacije betonske ploče krova i čelične konstrukcije parkirališta krova.

Tvrđava Minčeta u Dubrovniku

Opis aktivnosti: Dio projektnog tima u sklopu izrade ekspertize i projekta sanacije tambura Minčete vezano za provjeru potresne otpornosti tvrđave sa smjernicama za ojačanje.
Opis konstrukcije: Zidana građevina od kamena, izgrađena u 15 stoljeću.

Trgovački centar Mokošica
Bruto površina objekata: 4.600m2
Katnost: Po+Pr+1

Opis konstrukcije: AB montažna konstrukcija, stupovi i prednapeti nosači.

Trgovački centar, Križevci 
Bruto površina objekata: 3.700m2
Katnost: Pr+0

Opis konstrukcije: AB montažna konstrukcija, stupovi i prednapeti nosači.

Poslovni objekt Mivaks Nova Gorica, Slovenija
Bruto površina objekata: 340 m2
Poslovni objekt – katnost: Pr + 0

Opis konstrukcije: AB polumontažna konstrukcija u kombinaciji sa monolitnom konstrukcijom, prednapeti nosači i ošupljene ploče.

Poslovni objekt Zavčan Rovte, Slovenija
Bruto površina objekata: 2.300 m2
Poslovni objekt – katnost: Po + Pr + 0

Opis konstrukcije: AB polumontažna konstrukcija u kombinaciji sa monolitnom konstrukcijom, prednapeti nosači i ošupljene ploče.

Poslovni objekt Šimenc Naklo, Slovenija
Bruto površina objekata: 1.200 m2
Katnost: Pr + 0

Opis konstrukcije: AB polumontažna konstrukcija u kombinaciji sa monolitnom konstrukcijom, prednapeti nosači i ošupljene ploče.

Poslovni centar Žitnjak (poslovni toranj i trgovački centar), Zagreb
Ukupna brutto površina objekata: 37.000 m2
Trgovački dio – katnost: Po + Pr + 0
Toranj – katnost: -2 + Pr + 20

Opis konstrukcije trgovačkog dijela: AB polumontažna konstrukcija u kombinaciji sa monolitnom konstrukcijom, prednapeti nosači i ošupljene ploče. Sekundarne konstrukcije od čelika.
Opis konstrukcije tornja: AB monolitna konstrukcija, visoka građevina. Temeljenje na temeljnoj ploči i AB pilotima. U sklopu projekta je izrađen i projekt zaštite građevinske jame.