USLUGE

Upravljanje građevinskim projektima

Podrazumijeva kontrolu tehničkih i financijskih dijelova projekta od idejne faze do realizacije i ishođenja uporabne dozvole.

Ova usluga posebno je važna za one investitore koji smatraju da je stručno određivanje budžeta i njegovo praćenje tijekom vremena trajanja projekta ključ cjelokupne investicije.

Način na koji je posložen angažman u sklopu ove usluge omogućuje potpunu kontrolu nad projektom.

 

Projektiranje konstrukcija

Usluga koju smo podigli na visok nivo te smo do sada izrealizirali više značajnijih i složenijih konstrukcija građevina. Vrlo često ovu uslugu radimo u kombinaciji s ostalim inženjersko-konzultantskim uslugama.

Pravilan odabir tipa konstrukcije je često presudan faktor za sve ostale radove na građevini. Stoga je jako bitno projektirati konstrukciju koja odgovara vrsti građevine u svakom pogledu (tehničkom, financijskom, tehnološkom).

 

Stručni nadzor tijekom izgradnje

Uslugu stručnog nadzora tijekom građenja nudimo sukladno zakonskim uzancama u RH s tim da smo određene procese stručnog nadziranja interno doradili i proširili čime smo ukupnu uslugu poboljšali.
Svakodnevnom prisutnošću na gradilištu osiguravamo maksimalnu kontrolu izvedenih radova, naši inženjeri prate dinamičke planove te kontinuirano izvještavaju investitora o napredovanju radova te upozoravaju na potencijalne probleme.