Stručni nadzor tijekom izgradnje

Uslugu stručnog nadzora tijekom građenja nudimo sukladno zakonskim uzancama u RH s tim da smo određene procese stručnog nadziranja interno doradili i proširili čime smo ukupnu uslugu poboljšali. Svakodnevnom prisutnošću na gradilištu osiguravamo maksimalnu kontrolu izvedenih radova, naši inženjeri prate dinamičke planove te kontinuirano izvještavaju investitora o napredovanju radova te upozoravaju na potencijalne probleme.

Također aktivno sudjeluju u rješavanju svih tekućih i tehničkih problema na gradilištu te surađuju sa projektantima i izvođačima kako bi se građevina sa svim detaljima izvela u najboljoj kvaliteti vodeći pri tome računa i o troškovima. Djelatnici tvrtke koji rade stručni nadzor su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji posjeduju potrebne licence za stručni nadzor građevinskih projekata.

Stručni nadzor tijekom građenja podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

  •  Organiziranje stručnog nadzora – glavni nadzorni inženjer.
  • Osiguranje dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja, te provedba ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova.
  • Redovita izrada izvještaja prema investitoru.
  • Kontrola radova i drugih ugovornih obveza izvoditelja, prema predviđenim rokovima.
  • Suradnja sa projektantima i izvođačima vezano za tehničke detalje.
  • Kontrola privremenih i konačnih obračuna izvoditelja.
  • Sudjelovanje u primopredaji radova izvoditelja.
  • Priprema tehničkog pregleda građevine.

Za provođenje stručnog nadzora prvenstveno smo specijalizirani za provođenje nadzora nad građevinsko-obrtničkim radovima i konstrukcijama, zatim za geotehničke radove te za instalacije vodovoda i kanalizacije. Za stručni nadzor nad radovima strojarskih i elektroinstalacija imamo dugogodišnje poslovne partnere s kojima uspješno obavljamo navedene poslove.

Ciljna skupina građevina koje možemo u potpunosti i kvalitetno nadzirati su projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne, proizvodne namjene, sportski i stambeni objekti te projekti niskogradnje pod čime podrazumijevamo konstrukcije građevina na cestama (mostovi, nadvožnjaci i slično).

REALIZIRANI PROJEKTI

Trgovački centar Supetar, Brač
Brutto površina objekta: 10.000 m2
Katnost: Po + Pr + 0

Opis aktivnosti: Glavni nadzor, Stručni nadzor za građevinsko-obrtničke radove.

Rekonstrukcija građevine GETRO Vrbani, Zagreb
Brutto površina objekta: 10.000 m2
Katnost: Pr + 0

Opis aktivnosti: Stručni nadzor za nosivu konstrukciju.

Pristupna prometnica sa potpornim i upornim zidovima u Seget Donjem

Opis aktivnosti: Glavni nadzor, Stručni nadzor za građevinsko-obrtničke radove.

Centar zdravstvenog turizma – wellness, spa i poliklinika u Seget Donjem
Brutto površina objekta: 6.000 m2
Katnost: Po + Su + Pr + 4

Opis aktivnosti: Glavni nadzor, Stručni nadzor za građevinsko-obrtničke radove, stručni nadzor za geotehničke radove – zaštita iskopa u stijeni.

Sanacija konstrukcije u sklopu Trgovačkog centra Kika, Zagreb istok

Opis aktivnosti: Izrada projekta sanacije betonske ploče krova i čelične kontrukcije parkirališta krova za potrebe izvedbe.

Dogradnja pomoćnog prostora i spremišta Trgovačkog centra LUMINI, Varaždin
Bruto površina objekta: 500m2
Katnost: Pr + 0

Opis aktivnosti: Stručni nadzor za nosivu konstrukciju.